Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)


Много ценни връзки:

Счетоводни къщи
  Аба 58 ООД - Предлага пълно абонаментно счетоводно обслужване на фирми, лекари и стоматолози.

  Ай&Ди Консулт - Предлага счетоводно обслужване и данъчна защита.
 • Актив ООД - Предлага одитиране, финансови и счетоводни консултации, експертизи, оценки на активи и пасиви.
 • АМ Аспект ООД - Извършва пълно счетоводно обслужване, обработка на възнаграждения, социално и здравно осигуряване, годишно приключване, изготвяне декларации, отчети, анализ и еднократни услуги.
 • Андиел Консулт ООД - Консултира и обслужва счетоводно компании и извършва спестовно-осигурителни услуги.
 • Асоциация на счетоводните къщи в България
 • Ата Консулт ООД - Извършва одит, счетоводно обслужване, управление на финанси, консултации и анализи.
 • Атемис ООД - Извършва счетоводни, финансови и данъчни услуги.
 • Атлас Юнион - Предлага комплексно счетоводно и юридическо обслужване, както и управление на фирми.
 • Аlarkov - Счетоводната къща е специализирана в осъществяването на цялостен финансов и счетоводен мениджмънт.
 • Биа Акаунт - Счетоводната къща е специализирана в ТРЗ, социално, здравно и пенсионно обслужване, счетоводно обслужване, охрана на труда, консултации.
 • В и М Компания ООД - Предлага счетоводни, правни и застрахователни услуги.
 • Дала Консулт - Предлага помощ за бизнес планиране, финансови анализи, счетоводно обслужване и данъчна защита и представителство.
 • Евдито ЕООД - Извършва пълно или частично данъчно и счетоводно обслужване и консултации.
 • Зара Консулт - Предлага счетоводно обслужване, данъчно-правни консултации и одит.
 • Иконом ООД - Предлага одиторски услуги, счетоводни услуги и лицензирани езикови преводи.
 • Интертакс ООД - Предлага изготвяне на данъчни стратегии, защита, консултации и одит.
 • Консулт Интелект - Русе - Извършва счетоводни и данъчни услуги, както и бизнес консултации.
 • Консултантска Къща "Марцолов и Сие" - Извършва данъчно-правни и счетоводни услуги.
 • "Лайф консулт" - Предлага пълно или частично счетоводно обслужване на фирми.
 • Лема Консултинг ЕООД - Счетоводни услуги, одит, преобразуване на търговски дружества, данъчни консултации.
 • Новакон - Изграждане на счетоводни системи, мониторинг, одит, бизнес планиране, консултации, счетоводно обслужване, анализ и регистрации.
 • Преслав Недев Биз - Счетоводни, данъчни, осигурителни и правни консултации и услуги за търговци, занаятчии, лица регистрирани като упражняващи свободна професия и частни лица.
 • "РиН Експрес" ООД - Предлага aбонаментно счетоводно обслужване на фирми, консултации и данъчна защита.
 • „Сансара” ЕООД - Предлага счетоводно обслужване, фирмени консултации и изготвяне и управление на проекти към ЕС.
 • СК Актив Консулт ООД - Извършва пълно счетоводно обслужване на български и чуждестранни фирми и данъчна защита.
 • Счетоводна Кантора К и К - Предлага пълно счетоводно обслужване и консултации.
 • Счетоводна къща "Веста" - Предлага следните услуги текущо счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване, одиторски заверки, правни услуги.
 • Счетоводна къща "Дайва" - Извършва пълно счетоводно обслужване.
 • Счетоводна Къща "Дебал" - Извършва счетоводни услуги, данъчни консултации и провежда семинари и индивидуални обучения по счетоводство.
 • Счетоводна къща "Картел" - Предлага пълно абонаментно счетоводно и административно-правно обслужване.
 • Счетоводна къща Прима Интелект - Извършва счетоводни услуги, данъчни консултации, трудови договори и осигуровки, годишно счетоводно приключване, ДДС.
 • Счетоводна Къща "ССВ-92" - Извършва счетоводни услуги, данъчна защита и представителство.
 • Счетоводна къща Capital-MG - Извършва комплексни счетоводни услуги.
 • Счетоводно обслужване ООД - Варна - Предлага помощ за текущо счетоводно и годишно счетоводно обслужване, консултантски услуги, представителство пред институциите, фирмен мениджмънт.
 • Съюз на счетоводителите в България - Нормативни документи, счетоводство и контрол, полезни връзки, издания и обучение.
 • Aринала Перфект ООД - Предлага счетоводни, трудови-осигурителни и застрахователни услуги, консултации, регистрации и представителство.
 • AFA - Извършва одит, счетоводно и данъчно обслужване, правни консултации и анализи.
 • BSR - Предлага пълна счетоводна и данъчна защита, както и фирмени регистрации.
 • Enwest Варна - Извършва комплексни счетоводни услуги.
 • Motion Accounting - Предлага пълни счетоводни услуги за ЕТ, ООД, АД, както и одиторска заверка.

Счетоводни фирми

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер