Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)


Много ценни връзки:

Счетоводен софтуер    Датамакс http://www.datamax.bg/
  Фирмата е специализирана в изграждането на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост.
    International Resource Management Ltd. http://www.i-r-m.com/
  IRM предлага система за организация на офиса, съдържаща модули за управление на контактите, финанси, маркетинг и продажби, както и софтуерни решения за строителната индустрия.
    Банксервиз http://www.bsbg.net/
  Предлага интегрирани приложни програмни продукти за комплексна автоматизация на банкови дейности в режим на реално време.
    ОмегаСофт http://www.omegasoft.bg/
  Разработва и поддържа специфичен икономически софтуер за управлението на персонала и изчисляване на доходи от трудови и извънтрудови правоотношения.
    NK Software http://www.nksoftware.net
  Предлага софтуер за недвижими имоти, хотели и складове, както и разработка на уеб сайтове, дизайн, реклама и комплексни решения за цялостно управление на бизнеса. Осигурява поддръжка и разработка на софтуер по поръчка.
    ДейтаМплант http://www.datamplant.com/
  Предлага и разработва приложен софтуер в областта на управлението, икономиката и здравеопазването.
    Немечек България http://www.nemetschek.bg/bg/index.php
  Софтуерна компания която паралелно със софтуер аутсорсинга, осигурява широк спектър от собствени програмни продукти и услуги.
    Индекс - България http://www.index.nat.bg
  Фирмата предлага, разработва и внедрява автоматизирани информационни системи за създаване регистриране, обработка и съхранение на документи.
    Норма ООД http://www.norma.bg/
  Предлага едноименната правноинформационна система с възможност за работа под Windows и DOS.
    Бонев Софт http://www.bsoft.bg/
  Предлага, поддържа и разработва програмни продукти за автоматизиране на управлението и финансово-счетоводната дейност.
    Комерс Финанс http://www.cfinance.bg/
  Предлага програмни продукти и системи за счетоводство и складово стопанство, управление на труда и работната заплата.
    Микроинвест http://microinvest.net/
  Фирма специализирана в разработване, разпространение и поддръжка на складово-счетоводни програмни продукти и системи за управление.
    ФТС България http://fts.bg/
  Предлага интегрирани ERP решения, базирани на съвременни технологии с вградени най-добри бизнес практики, адаптирани към локалните бизнес модели.
    "Интелиджънт Системс" http://www.isystems.bg
  Предлага внедряване на интегрирани софтуерни системи за управление на бизнеса - ERP (Enterprise resource planning) решението Microsoft Dynamics NAV (NAVISION). "Интелиджънт Системс" е Мicrosoft Gold Certified Partner за системата Microsoft Dynamics NAV (NAVISION).
    Зерон 2005 http://www.zeron.bg
  Софтуер за управление на бизнеса от "ЕЛИТ Софтуер" ООД, с възможности по отношение на Счетоводство, Склад и Търговия, Производство, Сервиз. Позволява и работа в реално време през интернет.
    Нови Български Технологии АД http://www.nbt-ad.com/
  Предлага информационна система за анализ на данни, доходност и управление на ресурсите.
    Компас Систем Инженеринг ООД http://www.compassbg.net
  Предлага счетоводен софтуер ОСА - счетоводство, фактуриране, амортизации, платежни банкови документи. Разработва счетоводни продукти, свързани с автоматизация на финансово-счетоводната дейност.
    Ем Софт http://www.msoft-bg.com
  Разработва и предлага икономически софтуер - "СТИЛ - ТРЗ и ЛС", "СТИЛ - ТРЕЗОРИ" и др.
    Перфект Софтуер http://www.persof.com/
  Компанията предлага продукти за автоматизация на икономическата и управленска дейност на фирмите.
    Сонита Консулт ЕООД http://www.siopro.com/sp/html/index.phpl
  Разработва и предлага програмни продукти за цялостна автоматизация на производствената и финансово-счетоводната дейност.
    Презента ООД http://www.presenta.bg/
  Фирмата предлага и разработва продукти за счетоводство, складово стопанство, банкови разплащания, валутни операции, разносна търговия и Интернет приложения за Apple Macintosh компютри.
    Степ Софт http://www.stepsoft.bg/
  Предлага разработва, разпространява и поддържа финансово-счетоводен и складов софтуер за търговски, бюджетни и производствени предприятия.
    Унисофт http://www.unisoft-bg.com
  WinMag - софтуер за попълване, обработка и печат на митнически документи. Електронно деклариране на ЕАД, ДЕАД и Манифест.
    LLP Sofia http://www.llpsofia.bg/bg/
  Предлага локализирани решения засягащи различни аспекти от бизнеса – производство, финансово управление, управление взаимоотношенията с доставчици и клиенти (CRM), автоматизация на професионални услуги (PSA), електронно управление на доставките и управление на ремонтната дейност, системи за управление на бизнеса (ERP).
    Актив Софт ООД http://www.activ-soft.com/
  Предлага решения в областта на информационните технологии за домашни и бизнес потребители, както и разработка на специализиран софтуер. Създател на програмата "Актив ПУЛС" за управление на личното счетоводство.
    ВАГ ООД http://www.vag.bg/
  Предлага програмни продукти за управление на складово стопанство, ценообразуване и планиране, анализ на строителни конструкции, текстообработка и електронни таблици.
    Деск ЕООД http://www.descnet.com
  "Деск" ЕООД е софтуерна компания, специализирана в разработване, разпространение и поддръжка на програмни продукти и системи, чиято основна цел е пълна автоматизация на дейността на малкия и средния бизнес по отношение на складово-счетоводния софтуер и системи за управление.
    Иннова Консулт http://www.innovacons.com
  Предлага внедряване, подръжка и развитие на системи за финансово управление за корпоративни клиенти, както и Datawarehouse управленски решения.
    Стратос Софт http://www.stratos-soft.com
  Предлага програми за проектиране на изделия от PVC и алуминиеви профили, разкрой на листи, стъкла и пресмятане на стъклопакети. Разработва и софтуер по поръчка.
    ДЕС - Digital Equipment & Software http://www.des-bg.com
  Предлага складовият софтуер "ПАРАЛАКС", програмен продукт за автоматизиране дейността на организации за траурна дейност "TDREGISTER", системата за финансово управление и контрол "СФУК", както и проектиране и производство на софтуер и хардуер по поръчка.
    Тема Софтуер http://www.temasoft.bg/
  Разработва и предлага софтуерни продукти и цялостни административни, търговски и финансови информационни системи.
    Data Solutions http://www.ds-bg.com
  Предлага системата Promoter за управление на фирмените ресурси и процеси (ERP).
    ТаСаТ http://tasat.sinetbg.com
  Финансов софтуер за въвеждане на данни и извеждане на набор от справки за клиентите.
    StatMag http://www.statmag.com
  Програмен продукт на фирма Унисофт ЕООД за попълване, съхраняване и отпечатване на годишните отчети за нефинансовите предприятия. Осигурява статистически справки, автоматично изчисляване на сумите, входящ контрол и отстраняване на всички несъответствия в данните.
    Сонита Феникс ЕООД http://www.sonitabg.com
  Предлага интегрирана българска информационна система за организация на бизнеса, проектирана за цялостно управление на произволен брой компании в единна база, обхващаща всички процеси, формиращи корпоративната дейност, с модули за счетоводство, каса, дълготрайни активи, доставчици, клиенти, пласмент и др. и съобразена с българското законодателство и международните стандарти, прилагани в страната.
    ФонеИнфо http://web.orbitel.bg/icom/
  Програмен продукт за контрол, тарифиране и статистика на провежданите разговори през офис телефонни централи.
    Приложен Софтуер http://birs.hit.bg/
  Предлага платен софтуер за барове, ресторанти, складове, магазини, хотели и за строително монтажни работи. Има възможност за сваляне на пробни версии на програмите.
    МикроАкаунт - Варна http://microaccount.net/
  Предлага програмни продукти в областта на информационните технологии за управление и счетоводство.
    КомБайт http://www.combyte-bg.com/
  Разработка и поддръжка на счетоводни, складови и ТРЗ програмни продукти.
    Геодея Инженеринг http://geodeya.com
  Предлага програмни продукти за управление на бизнеса, обслужване на обществени поръчки, управление на персонала и агенции за недвижими имоти.
    Тонеган ООД http://tonegan.com/
  Фирмата предлага, разработва и разпространява информационни системи в сферата на икономиката.
    Dental Master Pro http://dentist.gudasoft.com/bg/index.php
  Софтуер за управление на стоматологични кабинети и клиники, разработен от фирма GudaSoftware.
    Възстановяване на компютърна информация http://recovery-bg.com/index-bg.html
  Предлага възстановяване на компютърна информация, ремонт на твърди дискове, възстановяване на изтрити и повредени файлове, решения в областта на компютърната сигурност и защитата на информация.
    Номинал http://www.trirand.com
  Интегриран финасово-счетоводен софтуер от "ТриРанд" ООД включващ двустранно счетоводство, бюджетиране и управление на проекти, покупки/продажби, каса/банка, ДДС дневници, амортизации, преоценка, хонорар сметки и др.

Счетоводен софтуер

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер