Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


НСИ: Председателят на НСИ ще вземе участие в работата на деветата среща на Комитета на Европейската статистическа система


  18.05.2011

  Председателят на НСИ ще вземе участие в работата на деветата среща на Комитета на Европейската статистическа система
  На 18 и 19 май 2011 г. председателят на НСИ – доц. д-р Мариана Коцева ще участва в деветата среща на Комитета на Европейската статистическа система (ЕСС), която ще се проведе в Люксембург, в централата на Евростат.

  В дневния ред на срещата са включени важни въпроси, свързани с бъдещото развитие на Европейската статистическа система: разглеждане на проекта за Годишната работна програма на Евростат за 2012 г. както и на проекта за петгодишната работна програма за периода 2013-2017 г.

  Специално внимание ще бъде отделено на въпроса за негативните приоритети при съставянето на двете програми. Очаква се оживена дискусия, в която Евростат и страните членки ще обменят мнение по тези важни за развитието на Европейската статистическа система документи. Ще се обсъди за втори път и предложението на Стратегическата група за качеството за ревизиране на Кодекса на европейската статистическа практика. Ще бъде предложен за одобрение и мандатът на новосъздадената Стратегическа група по стандартизация. Тя ще се съпредседателства от генералния директор на Статистическата служба на Нидерландия и директора на дирекция „Качество, методология и информационни системи” на Евростат. На срещата ще бъде предложен за одобрение и списъка на ESSnet проекти за 2012 г.

  Предмет на обсъждане ще бъдат и въпроси относно засилване на управлението на ЕСС във връзка с наскоро излязлото съобщение на ЕК до Европейския парламент и Съвета „Към стабилно управление на качеството на европейската статистика”. Предстои разработването на нов основен показател за иновативни предприятия с бърз растеж в рамките на Стратегия „Европа 2020”.

  Участниците в срещата ще се запознаят с докладите на директорските групи по методология, бизнес статистика и информационни технологии и на Групата за партньорство. Ще бъде направен мониторинг на Преброяване 2011 като България докладва първа в ЕС за успешно проведеното електронно и класическо преброяване на населението.

  Делегацията на Унгария ще направи преглед на законодателните досиета и тяхното развитие за периода януари – юни 2011 г., а Полша ще представи своите планове за председателството си през втората половина на тази година.

  Ще се обсъждат и въпроси, свързани с организацията на 97-та Конференцията на председателите на статистическите служби на страните членки през м. септември т.г. във Висбаден, Германия.
  източник и цялата новина тук: http://www.nsi.bg/newsbg.php?n=401

  архив новини
Счетоводни новини


Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер