Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


НСИ: България е домакин на 5-та среща на Стратегическата група за разпространението на статистическата информация и връзките с потребителите


  10.05.2011

  България е домакин на 5-та среща на Стратегическата група за разпространението на статистическата информация и връзките с потребителите
  Националният статистически институт е домакин на петата поредна среща на Стратегическата група за разпространение на статистическа информация и връзки с потребителите (Sponsorship on Communication), която ще се състои на 12 май 2011 г. в хотел „Арена ди Сердика”. Председателят на НСИ г-жа Мариана Коцева е член на Стратегическата група и взема активно участие в нейната работа от основаването й през 2010 година. Освен нея от българска страна ще участват и директорът на дирекция „Европейско, международно сътрудничество и координация” – г-жа Елеонора Аврамова и експертът от отдел „Електронни услуги” – г-жа Соня Златанова.

  Групата е създадена с мандат от Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС) и се ръководи от председателя на Националния статистически институт на Испания г-н Хайме Гарсия Вилар и директора на дирекция „Международно сътрудничество, комуникации и ключови индикатори” в ЕВРОСТАТ г-н Питър Евареарс. Групата включва представители от Испания, България, Чехия, Германия, Литва, Швеция, Румъния, Франция, Обединеното Кралство и Швейцария, както и от ЕВРОСТАТ. Основните цели на групата са: подобряване визията на Европейската статистическа система (ЕСС) и надеждността на европейската статистика като цяло; ЕСС да се възприема като мрежа от взаимосвързани организации; да се запознаят потребителите и обществеността с продуктите и услугите, предлагани от европейската статистика с цел тяхното по-добро разбиране; да се води активен диалог с потребителите на статистическа информация. На последната среща на групата бяха разгледани въпроси, свързани с подобряване на визията за европейската статистика, в т.ч. разработваните в рамките на групата на проекти за създаване на общи пакети от таблици и друга статистическа информация, уебсайт на Европейската статистическа система, разработване на лого на ЕСС.

  В дневния ред на срещата в София ще продължи разглеждането на темите от предходната среща, както и въпроси, свързани с възобновяване на работата по създаване на мрежа за прессъобщения, разглеждане на проектите, свързани с удовлетворяване нуждите на потребителите и подобряване на доверието в статистическите изследвания, по-добро запознаване на потребителите с резултатите от работата на Стратегическата група за измерване на прогреса, подобряване на качеството в областта на разпространението и връзките с потребителите. България, заедно с Румъния и Литва участва в проект, свързан с така нар. тематични уебсайтове.
  източник и цялата новина тук: http://www.nsi.bg/newsbg.php?n=396

  архив новини
Счетоводни новини


Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер