Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Болнични

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Болнични

 •  Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление-декларация за за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление-декларация за за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление-декларация за за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Приложение № 9 - Удостоверение - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Приложение № 10 - Удостоверение - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Приложение № 11 - Удостоверение - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Приложение № 12 - Придружително писмо - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Справка за приети и върнати документи, представени с придружително писмо в ТП на НОИ или по електронен път - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Приложение № 19 - Придружително писмо - в сила от 01.01.2016 г.

 •  Заявление-декларация за промяна на "съответното ТП на НОИ" - в сила от 01.01.2016 г.

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО

 •  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни

 •  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО

 •  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетениеза отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО

 •  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО

 •  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО

 •  Д Е К Л А Р А Ц И Я за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

 •  ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

 •  ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ по чл. 3 – 5 и 14 от наредбата

 •  С П Р А В К А за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление вх. № ...................../..................20... г. в ТП на НОИ

 •  ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване

 •  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни

 •  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни

 •  ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение

 •  Бланка БОЛНИЧЕН ЛИСТ

 •  Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските

 •  Наредба за обезщетенията и помощите от ДОО (наредба за болнични) • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер