Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Интрастат

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Интрастат

 •  Заповед № РД 07-334/17.10.2011 г. относно определянето на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2012 г.

 •  Закон за статистика на вътршнообщностната търговия със стоки

 •  Наредба № Н-8/14.12.2009 г. за прилагане на система Интрастат

 •  Електронни дневници за Интрастат транзакции за 2011 г.

 •  Указания за попълване на Интрастат декларации за 2011 г.

 •  Регистрационен формуляр за Интрастат оператор

 •  Коригираща декларация-Изпращания

 •  Коригираща декларация - Пристигания

 •  Месечна Интрастат декларация за изпращания

 •  Месечна Интрастат декларация за пристигания

 •  Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация

 •  Искане на разрешение за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат

 •  Искане за прилагане на процедурата за опростено декариране на компонентни части за промишлено предприятие

 •  Искане за дерегистрация

 •  Уведомление за неподаване на месечни декларации

 •  Писмо за техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации

 •  Интрастат формуляри и декларации за 2010 г.

 •  Препоръки към Интрастат операторите при деклариране на вътрешнообщностни сделки по ЗДДС

 •  Методика за определяне на задължените интрастат оператори...

 •  Методика за текущ анализ на получените данни по система Интрастат...

 •  Наръчник за търговците извършващи външнотърговски операции с партньори от страните-членки на ЕС- интрастат оператори

 •  Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешн

 •  Заповед № РД 07-762/20.10.2010 г. относно определянето на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2011 г.

 •  129KB, от 21.10.2010 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 96/2010 НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търгов

 •  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 91/2010 НА КОМИСИЯТА от 2 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между д

 •  Месечна Интрастат декларация за изпращания

 •  Допустими диапазони за единично тегло на дирекция "Интрастат"

 •  Заповед № РД 05-733/08.10.2015 г. относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2016 г.

 •  Уведомление за пристигания и изпращания на партиди по система Интрастат

 •  Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор

 •  Месечна Интрастат декларация пристигания - 2015г.

 •  Коригираща Интрастат декларация пристигания - 2015г.

 •  Коригираща Интрастат декларация изпращания - 2015г. • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер