Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Информационни материали от НОИ

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Информационни материали от НОИ

 •  Методика за определяне на средния осигурителен доход

 •  Минимална работна заплата за страната

 •  Методика за изчисляване на индивидуален коефициент

 •  Изисквания за възраст и стаж за пенсия за осигурителен стаж и възраст

 •  Изчисляване размера на пенсията

 •  Пенсиите през 2005 г.

 •  Пенсиите през 2004 г.

 •  Размер на добавката за 2007 г. по чл. 9 от ЗПГРРЛ

 •  Вашите права след присъединяването на България в Европейския съюз

 •  Размер на добавката за 2009 г. по чл. 9 от ЗПГРРЛ

 •  Размер на добавката за 2010 г. по чл. 9 от ЗПГРРЛ

 •  Размер на добавката за 2011 г. по чл. 9 от ЗПГРРЛ

 •  Основни макроикономически показатели и показатели за Държавното обществено осигуряване

 •   Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията

 •  Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат

 •  Издаване и заверяване на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица

 •  Издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

 •  ТАБЛИЦА ЗА РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА ДОО НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 •  ТАБЛИЦА ЗА РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА ДОО В ПРОЦЕНТИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР, ПРИ УСЛОВИЯТА НА III, II И I КАТЕГОРИЯ ТРУД

 •  Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от НОИ

 •  Размер на добавката за 2008 г. по чл. 9 от ЗПГРРЛ • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер