Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Искания

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Искания

 •  Искане за продажба на стоки в оборот (по ДОПК)

 •  Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл. 229 ,ал.1 от ДОПК

 •  Искане за прихващане или възстановяване (по ДОПК)

 •  Искане за издаване на документ (по ДОПК)

 •  Искане за замяна на обезпечителна мярка (по ДОПК)

 •  Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане (по ДОПК)

 •  Искане за отсрочване/разсрочване на публични вземания (по ДОПК)

 •  Искане за продажби на стоки в оборот (по ДОПК)

 •  Искане за неотложно плащане на основание чл. 229, ал. 1 от ДОПК

 •  Искане за отмяна на обезпечителна мярка (по ДОПК)

 •  Искане за спиране на производството по принудително изпълнение (по ДОПК)

 •  Искане за издаване на удостоверение по чл. 143у, ал. 1 от ДОПК за освобождаване от данък при източника

 •  Искане за издаване на удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък

 •  Искане за издаване на удостоверение за приравняване неперсонифицирано дружеството като колективна инвестиционна схема

 •  Искане за издаване на удостоверение за местно лице за целите на прилагането на Директива 2003/48/ЕС от 03 юни 2003 г.

 •  Искане за прихващане или възстановяване

 •  Искане за издаване на удостоверение Е 101 за наето лице Окд14

 •  Искане за издаване на удостоверение Е 101 за наето лице на територията на две или повече държави-членки Окд15

 •  Искане за издаване на удостоверение Е 101 за самостоятелно заето лице на територията на две или повече държави-членки Окд17

 •  Искане за дерегистрация

 •  Искане за прилагане на процедурата за опростено декариране на компонентни части за промишлено предприятие

 •  Искане за издаване на номер на чужденец

 •  Искане за издаване на номер на чужденец за дете под 14 години

 •  Искане за издаване на данъчни документи

 •  Искане за издаване на документи, свързани с фискалните устройства

 •  Искане за продажба на стоки в оборот

 •  Искане за продажби на стоки в оборот

 •  обр.ОК-1. Искане за издаване осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице

 •  обр.ОК-2. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение

 •  обр.ОК-3. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е едноличен търговец или юридическо лице

 •  обр.ОК-4. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник

 •  Искане за издаване номер на чуждестранно нефизическо лице

 •  Искане за издаване номер на чуждестранно нефизическо лице

 •  Искане на разрешение за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат

 •  Искане за прихващане или възстановяване

 •  ТД имейли за подаване на Декларация/искане по §19и, ал.2/ал.4 от ПЗР на ЗЗО

 •  Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер