Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Удостоверения

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Удостоверения

 •  Придружително писмо към Уведомления

 •  Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС (Приложение № 21 към чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС)

 •  УП-16 Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж на основание чл. 4, ал. 8, и чл. 9а, ал. 1, 2 от КСО

 •  УП-14 Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор

 •  Удостоверение за трудов статус

 •  Удостоверение за регистрация (Приложение № 4 към чл. 75, ал. 1 от ППЗДДС)

 •  Удостоверение за регистрация (Приложение № 5 към чл. 75, ал. 2 от ППЗДДС)

 •  Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС (Приложение № 21 към чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС)

 •  УП-1. Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и) (УП 1)

 •  УП-2. Удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 •  УП-3. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (УП 3)

 •  Приложение към УП 2 - Удостоверение за осигурителен доход

 •  УП-4. Декларация за семейно и имотно състояние и за годишен доход на член от семейството (УП 4)

 •  УП-5. Декларация за семейни обстоятелства (УП 5)

 •  УП-7. Удостоверение за размер и вид на пенсии и добавки към тях (УП 7)

 •  УП-8. Удостоверение за доход от пенсия(и) и добавка(и) (УП 8)

 •  УП-12. Удостоверение по чл. 70 от НПОС (УП 12)

 •  обр.О-25. Удостоверение за издаден персонален идентификационен код на осигурено лице • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер