Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Заявления

Търсене в документи:    

Документи« назад към Всички Документи

Заявления

 •  Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от ЗСПД

 •  Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година по чл. 8 от ЗСПД

 •  Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка(осиновителка) студентка, учаща редовна форма на обучение по чл. 8в от ЗСПД

 •  Заявление-декларация за отпускане на месечна добавка за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от ЗСПД

 •  Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД

 •  Заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуваневеднъж в годинатас железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по чл. 34а от ППЗСПД, във връзка с чл. 8г от ЗСПД

 •  Заявление-декларация за изплащане на целева помощ за пътуване на многодетни майки по чл. 34б от ППЗСПД, във връзка с чл. 8г от ЗСПД

 •  Заявление-декларация за отпускане на еднократни парични помощи за отглеждане на деца по чл. 6а от ЗСПД

 •  Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на дете

 •  Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от ЗСПД

 •  Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

 •  Заявление за регистрация по ЗДДС- нов

 •  Заявление за дерегистрация по ЗДДС - нов

 •  Заявление за регистрация по ЗДДС

 •  Заявление за дерегистрация по ЗДДС • Документи« назад към Всички Документи

  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Любознайко - сайт за деца
  Публикувай безплатно обява

  Бланки, Договори, Декларации

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер