Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Методика за изчисляване на индивидуален коефициент


Методика за изчисляване на индивидуален коефициент


Методика за изчисляване на индивидуален коефициент

Съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО), в сила от 01.01.2000 г., доходът за изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст и пенсията за инвалидност се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за предходната година се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му (освобождаването от работа). Индивидуалният коефициент на инвалидните пенсии, отпуснати по отменения Закон за пенсиите, се изчислява от дохода на лицето за последната година до датата на инвалидизиране.

За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят:

1. Съотношението между :

       

  • СОД1- средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. и
  • СРЗС1- средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт – Таблица №1;

2. Съотношението между :

  • СОД2 - средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и
  • СРЗС2 - средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт – Таблица №2, при отпускане на пенсията преди 01.01.2000 г. или
  • СОДС2 - средномесечния осигурителен доход за страната за същия период, обявен от Националния осигурителен институт – Таблица №3, при отпускане (преизчисление с представен доход за осигурителен стаж след пенсионирането) на пенсията след 01.01.2000 г.

Забележка:
Съгласно промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 35/2001 г.), индивидуалният коефициент на лицата, чиито пенсии са отпуснати по отменения Закон за пенсиите и включват осигурителен доход за периода след 31 декември 1996 г., се преизчислява еднократно, считано от 1 юли 2001 г., като средномесечният осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. се отнесе към средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

Индивидуалният коефициент (ИК) се определя, като всяко от съотношенията (т. 1., т. 2. ) се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода (БМ1 + БМ2).

         БМ1 * (СОД1/ СРЗС1) + БМ2 * (СОД2/ СРЗС2(СОДС2) )
ИК = --------------------------------------------------------------------------------------
                                    (БМ1 + БМ2)

Когато лицата не са работили след 1 януари 1997 г., индивидуалният коефициент е равен на съотношението по т. 1

         СОД1
ИК = ----------
        СРЗС1  ,

а когато базисният период е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на съотношението по т. 2

               СОД2
ИК = ------------------------
        СРЗС2 (СОДС2)

Когато базисните периоди включват парична реформа, доходите (заплатите) на лицата и за страната за периода до реформата се привеждат в съответствие с доходите (заплатите) за периода след реформата.

При работа с Таблица №1 за участваща в базисния период цяла година се използва средномесечната заплата за годината (последната колона); в противен случай - средномесечната заплата за съответното тримесечие.

При преизчисление на пенсията след 01.01.2000 г. по всякакъв повод, с изключение на представяне доход за осигурителен стаж след пенсионирането, начинът за изчисляване на индивидуалния коефициент не се променя.

Таблица № 1              

Средномесечната работна заплата, обявена от НСИ

Година

I тр.

1 мес

II тр

1 мес

III тр

1 мес

IV тр

1 мес

Средна годишна

Средно месечна

1948

                

121 325

10 110

1949

               

127 025

10 585

1950

               

136 750

11 396

1951

                  

147 925

12 327

1952

               

6 462

539

1953

               

6 948

579

1954

               

7 347

612

1955

               

7 535

628

1956

               

7 781

648

1957

               

8 151

679

1958

               

8 350

696

1959

               

8 642

720

1960

               

9 385

782

1961

               

9 932

828

1962

               

1 020

85,00

1963

               

1 051

87,58

1964

               

1 076

89,67

1965

               

1 109

92,42

1966

               

1 157

96,42

1967

               

1 284

107,00

1968

               

1 366

113,83

1969

               

1 406

117,17

1970

               

1 486

123,83

1971

               

1 518

126,50

1972

               

1 571

130,92

1973

               

1 670

139,17

1974

               

1 704

142,00

1975

               

1 757

146,42

1976

               

1 777

148,08

1977

               

1 817

151,42

1978

413

137,67

445

148,33

461

153,67

565

188,33

1 887

157,25

1979

431

143,67

458

152,67

476

158,67

608

202,67

1 979

164,92

1980

494

164,67

521

173,67

538

179,33

633

211,00

2 190

182,50

1981

514

171,33

547

182,33

565

188,33

665

221,67

2 299

191,58

1982

542

180,67

543

181,00

577

192,33

701

233,67

2 363

196,92

1983

553

184,33

574

191,33

582

194,00

681

227,00

2 393

199,42

1984

563

187,67

584

194,67

606

202,00

730

243,33

2 488

207,33

1985

571

190,33

615

205,00

631

210,33

743

247,67

2 564

213,67

1986

608

202,67

641

213,67

660

220,00

783

261,00

2 697

224,75

1987

628

209,33

658

219,33

674

224,67

842

280,67

2 812

234,33

1988

662

220,67

688

229,33

718

239,33

950

316,67

3 025

252,08

1989

695

231,67

731

243,67

801

267,00

1 054

351,33

3 292

274,33

1990

863

287,67

969

323,00

1 067

355,67

1 635

545,00

4 533

377,75

1991

1 540

513,33

2 300

766,67

3 018

1 006,00

5 572

1 857,33

12 141

1 011,75

1992

4 662

1 554,00

5 454

1 818

6 421

2 140,33

7 989

2 663,00

24 568

2 047,33

1993

7 396

2 465,33

8 898

2 966

9 927

3 309,00

11 709

3 903,00

38 776

3 231,33

1994

11 466

3 822,00

13 296

4 432

14 710

4 903,33

18 186

6 062,00

59 525

4 960,42

1995

18 534

6 178,00

21 405

7 135

23 150

7 716,67

25 835

8 611,67

91 166

7 597,00

1996

25 433

8 477,67

31 212

10 404

41 640

13 880,00

61 545

20 515,00

159 228

13 269,00Таблица № 2

Средномесечна работна заплата за страната за периода
1997 – 1999г. , обявена от Националния статистически институт
 

1997 г. /лв./

1998 г. /лв./

1999 г. /лв./

СРЕДНОМЕСЕЧНА

127 909,42

183 250,33

201

СРЕДНОГОДИШНА

1 534 913

 2 199 004

2 412

ЯНУАРИ

30 322

159 480

183 368

ФЕВРУАРИ

55 909

160 333

182 758

МАРТ

101 617

171 930

193 111

АПРИЛ

117 995

175 095

192 412

МАЙ

137 301

174 865

201 197

ЮНИ

152 230

180 575

197 043

ЮЛИ

146 690

179 763

199,83

АВГУСТ

148 124

178 093

200,09

СЕПТЕМВРИ

166 750

187 998

210,91

ОКТОМВРИ

161 765

183 862

201,95

НОЕМВРИ

169 738

183 745

205,32

ДЕКЕМВРИ

185 173

190 410

211,47Таблица № 3

Средномесечен осигурителен доход за страната,
обявен от Националния осигурителен институт

 

1997 г. 
/лв./

1998 г. 
/лв./

1999 г.
 /лв./

2000 г. 
/лв./

2001 г.
/лв./

2002 г.
 /лв./

2003 г. 
/лв./

2004 г.
/лв./

2005 г.
/лв./

2006 г.
/лв./

2007 г.
/лв./

2008 г.
/лв./

СРЕДНО-ГОДИШЕН

113 557

164 790

180,05

217,11

 242,96

 259,75

 280,76

 308,80

331,62

354,50

398,17

 

ЯНУАРИ

27 782

152 017

177 303

192,10

230,68

248,45

276,08

290,23

319,29

339,83

369,74

460,81

ФЕВРУАРИ

52 713

150 119

175 802

195,53

 221,10

 245,76

 273,19

 288,60

 316,50

338,47

370,98

466,25

МАРТ

80 121

157 686

176 152

209,46

 233,01

 249,00

 273,89

 306,58

 326,28

345,52

379,43

480,55

АПРИЛ

101 144

162 211

174 496

208,52

 243,28

 258,77

 283,40

 302,89

  330,95

353,71

385,25

489,46

МАЙ

119 402

160 687

178 629

215,74

 253,53

 262,41

 280,47

 306,90

 336,43

355,97

382,22

488,42


изтегли оттук »

Информационни материали от НОИ« назад към Информационни материали от НОИ


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаМетодика за изчисляване на индивидуален коефициент

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер