Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.
(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

изтегли оттук »

Национални Счетоводни Стандарти НСС« назад към Национални Счетоводни Стандарти НСС


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаСС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер