Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г

изтегли оттук »

Национални Счетоводни Стандарти НСС« назад към Национални Счетоводни Стандарти НСС


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаНАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер