Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Указания за попълване на Таблица 2


Указания за попълване на Таблица 2

Тази таблица се попълва от лицата, получаващи доходи от дейност като: еднолични търговци; физически лица, образували ЕООД; съдружници в търговски дружества;физическите лица,членове на неперсонифицирани дружества; лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, получили доходи от продажбата на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност, както и работещи без трудови правоотношения (граждански договори) извън тази дейност. Тази таблица се попълва и в случаите, в които гореизброените лица упражняват дейности, подлежащи на облагане с окончателен годишен /патентен/ данък. Тя се попълва и от лицата, които се осигуряват по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО и през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.
изтегли оттук »

Декларации« назад към Декларации


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаУказания за попълване на Таблица 2

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер