Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Приложение 4 – Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година )


Приложение 4 – Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година )

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
изтегли оттук »

Декларации« назад към Декларации


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаПриложение 4 – Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година )

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер