Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година) – обща част


Годишна данъчна декларация за доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година) – обща част

Подаване на декларация за доходите

Декларацията за облагане на доходите на физическите лица за 2007 г. се подава до 30 април 2008 г. За разлика от миналата година декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен до края на април 2008 г., а не както досега в едномесечен срок след подаване на декларацията.

Също за пръв път клиентите на НАП ще подадат само онези приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация. Ако например едно лице през 2007 година е получавало доходи от 2 източника - по трудово правоотношение и от хонорари, то трябва да попълни общата част на декларацията, както и приложение 1 (за трудови доходи) и приложение 3 (за доходи по граждански договори). В посочения пример декларацията ще се състои от общата част и две приложения.

5% отстъпка от данъка за довнасяне получават онези физически лица, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари 2008 г. Същата отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2008 г.
изтегли оттук »

Декларации« назад към Декларации


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаГодишна данъчна декларация за доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 година) – обща част

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер