Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Годишен отчет за 2012 година на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс - пълен комплект


Годишен отчет за 2012 година на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс - пълен комплект

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи балнс (ЕТ) за 2012 година

Годишният отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:
изтегли оттук »

Бланки, формуляри и образци« назад към Бланки, формуляри и образци


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаГодишен отчет за 2012 година на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс - пълен комплект

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер