Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Закон за публично предлагане на ценни книжа


Закон за публично предлагане на ценни книжа

Законът за публично предлагане на ценни книжа бе приет от Народното събрание през Декември 1999.
С този закон се уреждат публичното предлагане и търговията с ценни книжа, дейността на регулираните пазари на ценни книжа, Централния Депозитар, инвестиционните посредници, инвестиционните дружества, управляващите дружества, условията за извършване на тези дейности и държавния контрол върху тях.
Целта на Закона за публично предлагане на ценни книжа е осигуряването на защитa на инвеститорите и създаването на условия за развитието на открит и ефективен капиталов пазар в страната.

изтегли оттук »

Закони« назад към Закони


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаЗакон за публично предлагане на ценни книжа

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер