Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

ЗАКОН за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)


ЗАКОН за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 21.03.2003 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 114 от 30.12.2003 г., бр. 52 от 18.06.2004 г., в сила от 1.08.2004 г., бр. 81 от 17.09.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 27 от 29.03.2005 г., изм. и доп., бр. 38 от 3.05.2005 г., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 26 от 7.03.2008 г.


изтегли оттук »

Закони« назад към Закони


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаЗАКОН за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер