Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Указание с № 24-00-23/ 04.04.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл.107, т. 4, б."а" от ЗДДС в случаите на неприключили към влизането му в сила производства по прекратяване на юридическото лице - търговец в ликвидация


Указание с № 24-00-23/ 04.04.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл.107, т. 4, б."а" от ЗДДС в случаите на неприключили към влизането му в сила производства по прекратяване на юридическото лице - търговец в ликвидация

80Kb, от 13.04.2007
изтегли оттук »

Указания от НАП« назад към Указания от НАП


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаУказание с № 24-00-23/ 04.04.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл.107, т. 4, б."а" от ЗДДС в случаите на неприключили към влизането му в сила производства по прекратяване на юридическото лице - търговец в ликвидация

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер