Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Указание относно: Прилагане разпоредбите на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредба №Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.


Указание относно: Прилагане разпоредбите на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредба №Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

55Kb, от 27.09.2007
изтегли оттук »

Указания от НАП« назад към Указания от НАП


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаУказание относно: Прилагане разпоредбите на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредба №Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер