Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

НАРЕДБА № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества (Загл. доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.),


НАРЕДБА № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества (Загл. доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.),

приета с Решение - 34-Н от 16.03.2005 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 29 от 5.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 22 от 14.03.2006 г., изм., бр. 36 от 2.05.2006 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2008 г.
изтегли оттук »

Наредби« назад към Наредби


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаНАРЕДБА № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества (Загл. доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.),

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер