Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

НАРЕДБА № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви (Загл. доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.),


НАРЕДБА № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви (Загл. доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.),

приета с Решение № 55-Н от 29.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 10.08.2007 г., бр. 3 от 11.01.2008 г.
изтегли оттук »

Наредби« назад към Наредби


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаНАРЕДБА № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви (Загл. доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.),

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер