Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационно обучение, организирани от Агенцията по заетостта


Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационно обучение, организирани от Агенцията по заетостта

Приета с ПМС № 44 от 26.02.2002 г., обн., ДВ, бр. 24 от 5.03.2002 г.
кн. 4/2002 г., стр. 314
т. 11, р. 1, № 225б

изтегли оттук »

Наредби« назад към Наредби


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаНаредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационно обучение, организирани от Агенцията по заетостта

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер