Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки


НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.,
изм., бр. 61 от 25.07.2000 г., изм. и доп., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г.


изтегли оттук »

Наредби« назад към Наредби


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаНАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер