Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Приложение 2. Декларация за запазване на правото за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 69 от Регламент (ЕИО) 1408/71


Приложение 2. Декларация за запазване на правото за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 69 от Регламент (ЕИО) 1408/71

Прилагане на правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и в Регламент (ЕИО) № 574/72 по отношение на паричните обезщетения за безработица
изтегли оттук »

Указания от НОИ« назад към Указания от НОИ


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаПриложение 2. Декларация за запазване на правото за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 69 от Регламент (ЕИО) 1408/71

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер