Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Измененията в § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО, направени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /ЗИДКСО/, обн. ДВ, бр. 33 от 28.03.2008 г., в сила от 1.04.2008 г.


Измененията в § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО, направени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /ЗИДКСО/, обн. ДВ, бр. 33 от 28.03.2008 г., в сила от 1.04.2008 г.

ОТНОСНО: Измененията в § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО, направени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /ЗИДКСО/, обн. ДВ, бр. 33 от 28.03.2008 г., в сила от 1.04.2008 г.


изтегли оттук »

Указания от НОИ« назад към Указания от НОИ


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаИзмененията в § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО, направени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /ЗИДКСО/, обн. ДВ, бр. 33 от 28.03.2008 г., в сила от 1.04.2008 г.

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер