Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Счетоводни семинари
Семинари по счетоводство - Семинари по счетоводство от www.intercontactbg.com

Семинари от Интер Контакт България ЕООД (http://www.intercontactbg.com)
Водещи обучението:
Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание

Лилия Стоянова – началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните
Стоил Дудулов – началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните
Даниела Ангелова – директор на дирекция "Административно - правно обслужване и човешки ресурси" в Изпълнителна агенция по горите


Дати & Място:
20 - 22 ноември 2017,  гр. Велинград, "Гранд Хотел Велинград" 5*

Счетоводни семинари - източник Интер Контакт България ЕООД (http://www.intercontactbg.com)

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер