Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


От 1 януари 2018 г. НАП ще публикува списъци на търговски обекти, подлежащи на запечатване


  29.12.2017

  От 1 януари 2018 г. НАП ще публикува списъци на търговски обекти, подлежащи на запечатване


  От 1 януари 2018 г. на интернет страницата на НАП ще бъдат достъпни списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. В специално създадена рубрика клиентите на администрацията ще могат да извършвате справка за всеки обект, както и за тези, в които органите по приходи на НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС, които са предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“. Мярката може да бъде наложена за срок до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.


  С цел оптимизиране на контролната дейност принудителната административна мярка ще се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обекта или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то знае, че обектът ще бъде запечатан.


  източник и цялата новина тук: http://www.nap.bg/news?id=3489

  архив новини
Счетоводни новини


Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер