Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Годишно приключване в НАП в периода от 01.01.2018 г. до 07.01.2018 г.


  28.12.2017

  Годишно приключване в НАП в периода от 01.01.2018 г. до 07.01.2018 г.


  Уважаеми клиенти,


  в периода от 01.012018 г. до 07.01.2018 г. в НАП ще се извършват дейности по годишно приключване на информационните системи, което ще доведе до промяна в достъпите на част от е-услуги и офисите на Агенцията.


  Достъп до електронните услуги на НАП


  От 1 януари 2018 г. временно няма да бъдат достъпни част от е-услуги за подаване на данни и документи от задължените лица.


  В периода от 01.01.2018 г до 08.01.2018 г. е възможно да има забавяне в получаването на резултатите от обработката на подадените по е-път декларации и документи от клиентите на НАП чрез услугите за подаване на:  • декларации и документи, касаещи осигурителни вноски (декларации обр. 1, 3, 5, 6 и 7), вкл. уведомления за трудови договори;

  • справки-декларации, описи на наличните активи по ЗДДС и дневници по ЗДДС и VIES декларация;

  • декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г.;

  • декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвърто тримесечие на 2017 г. и м.декември 2017 г.


  В същия период е-услугите, предоставящи информация от данъчно-осигурителната сметка на задължените лица („Справка за задълженията, с възможност за извършване на плащане“, „Справка за задълженията и плащанията“ и „Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях“) ще работят с данни, актуални към 31.12.2017 г.


  Обслужване на клиенти в офисите на НАП


  Всички декларации, искания и заявления в периода от 02.01.2018 г. до 05.01.2018 г., продавани  в офисите за обслужване на НАП, ще бъдат приемани. Издаването на документи от страна на НАП ще бъде възобновено след финализиране на дейностите по годишното приключване.


  Плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения, принудително събирани от НАП


  Към 01.01.2018 г. няма промяна в реда за плащане, банковите сметки и образците за плащане на дължимите данъци, осигурителни вноски и публични задължения, принудително събирани от НАП.


  Благодарим за разбирането и се извиняваме се за причиненото неудобство.


  източник и цялата новина тук: http://www.nap.bg/news?id=3488

  архив новини
Счетоводни новини


Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер