Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Клиенти от община Велико Търново декларират онлайн притежавани пътни превозни средства


  20.11.2017

  Клиенти от община Велико Търново декларират онлайн притежавани пътни превозни средства


  От 20 ноември и клиентите на администрацията с постоянен адрес/седалище на територията на община Велико Търново могат да попълват и подават в НАП онлайн декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил и тази за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили.


  Новите услуги са достъпни с КЕП за тези, които са заявили и получили пълен или частичен достъп до услугата „Декларации, документи или данни подавани от физически лица“/„Декларации, документи или данни подавани от юридически лица“, както и с ПИК за физическите лица с предоставен достъп до услугата „Подаване на декларации, документи или данни“.


  Чрез новите услуги на НАП, подадените данни по декларациите от ЗМДТ автоматично се прехвърлят към съответните отдели на община Велико Търново. Потребителите на Портала за е-услуги на приходната агенция получават съобщение за резултата от обработката на подадената декларация, придружен с информация за контакт на служител на общината.


  Услугите станаха достъпни за клиентите с постоянен адрес/седалище на територията на Столична община от 1 февруари 2017 г. 


  източник и цялата новина тук: http://www.nap.bg/news?id=3448

  архив новини
Счетоводни новини


Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер